25. 1. Výstava Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta – v SNG (potrvá dp 10. 5. 2018)

25. 1. Výstava Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta – v SNG (potrvá dp 10. 5. 2018)

Vydavateľstvo Slovart pozýva

na výstavu 

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

25. januára 2018 – 20. mája 2018 v Esterházyho paláci, 2. poschodie, v Bratislave.

Kurátori: Denis Haberland, Henrieta Moravčíková

***

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.  V oceňovanej monografii Friedrich Weinwurm – Architekt prináša Henrieta Moravčíková prvý ucelený obraz o živote a diele najvýznamnejšieho predstaviteľa novej vecnosti na Slovensku.

***

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení". Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia. Tieto témy uplatnil najmä pri navrhovaní obytných súborov Unitas a Nová doba. Vo svojom vyhlásení „Kam vedie nová cesta?" z roku 1931 sa už nevenoval formálnej, konštrukčnej a priestorovej stránke architektúry, ale dotýkal sa takmer výhradne spoločenských súvislostí architektúry.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

 

Foto: Olja Triaška Stefanović, SNG