Vlado Bačišin – Veselé Vianoce a veľa zdravia v novom roku!

Veselé Vianoce a veľa zdravia v novom roku!

Vlado Bačišin

https://financnenoviny.com/imrich-karvas-analyzoval-mzdy-kovorobotnikov/