Viera Benková: Gratulácia (21. 12. 2016)

V týchto vianočných dňoch nech vás neopustí zdravie, pokoj a nádej, že tvorivosť je ľudská krása a vždy bude na svete, kým jej človek podaruje seba.
Aj Literárny týždenník nech zostane  tým čím má byť a je – spojivom medzi slovenskou literatúrou a tvorbou všade kde žijú Slováci vo svete...
Daj Boh šťastia v Novom 2017...
Viera Benková