Viac ako 89 miliónov eur na cezhraničné projekty Slovensko + Rakúsko (29. 7. 2015)

Viac ako 89 miliónov eur na cezhraničné projekty Slovensko + Rakúsko (29. 7. 2015)

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Rakúsko. Partnerské mestá Viedeň a Bratislava sú hnacou silou hospodárskej prosperity v rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Cieľom programu cezhraničnej spolupráce je jej posilnenie. Na program je pridelených vyše 75 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s vnútroštátnym „spolufinancovaním“ bude k dispozícii viac ako 89 miliónov eur.

Projekty sa zamerajú na posilnenie cezhraničného výskumu, na podporu trvalo udržateľného riadenia, ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavedenie nových riešení v oblasti trvalo udržateľnej dopravy. Program bude takisto financovať regionálne a miestne iniciatívy na podporu užšej spolupráce v právnej a administratívnej oblasti – od výučby jazykov po spoločné opatrenia na trhu práce.

Do programu sú zahrnuté rakúske spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland (iba subregióny Nordburgenland a Mittelburgenland) a Bratislavský a Trnavský kraj na slovenskej strane.

INGRID LUDVIKOVÁ, Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR, Bratislava

 

Zdroj: LUDVIKOVÁ, INGRID: Viac ako 89 miliónov EUR na cezhraničné projekty Slovensko + Rakúsko
In: <literarny-tyzdennik@gmail.com>. Zaslané 29. júla 2015 z e-mailu <Ingrid.LUDVIKOVA@ec.europa.eu>.