Vedecká konferencia Inteligentní ľudia v inteligentných mestách v Banskej Bystrici (29. a 30. 8. 2016)

Vedecká konferencia Inteligentní ľudia v inteligentných mestách v Banskej Bystrici (29. a 30. 8. 2016)

Problematika inteligentných miest je mimoriadne aktuálna a atraktívna. Zahŕňa široké spektrum disciplín a vedeckých oblastí a efektívne prepája prírodné vedy so spoločenskými. Inteligentný rozvoj je zároveň jedným zo základných cieľov Európskej únie a stratégie Európa 2020.
Inteligentní ľudia v inteligentných mestách bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa v dňoch 29. a 30. augusta uskutočnila na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie s finančnou podporou slovenského predsedníctva vytvorilo priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na problematiku inteligentných miest a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

 

(Zdroj: Newsletter SK PRES 14/2016, e-mail OKOM@mzv.sk z 31. 8. 2016)