Vedecká konferencia Sláva šľachetným IV – v Liptovskom Mikuláši (23. – 24. 9. 2016)

Vedecká konferencia Sláva šľachetným IV – v Liptovskom Mikuláši (23. – 24. 9. 2016)

Spolok Martina Rázusa pozýva

na vedeckú koferenciu

Sláva šľachetným IV

23. a 24. septembra 2016 na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

*

Štvrtý ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, ktoré sa postavili do boja za slobodu národa a vlasti: vojenským duchovným v priebehu prvej aj druhej svetovej vojny a kapitánom slovenského povstania 1848/49.

*

Prihláška na konferenciu Sláva šľachetným IV.

*

Viac:  Spolok Martina Rázusa – vedecká konferencia Sláva šľachetným .

 

(Zdroj: Spolok Martina Rázusa, 11. 9. 2016)