Veda, výskum a inovácie v centre neformalnych rokovaní Rady ministrov skolstva a vedy EU (19. 7. 2016)

Veda, výskum a inovácie v centre neformalnych rokovaní Rady ministrov skolstva a vedy EU (19. 7. 2016)
Dnes (19. 7. 2016) sa v Bratislave uskutoňujú neformálne rokovania ministrov školstva a vedy.  Za Európsku komisiu sa ich zúčastňuje eurokomisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas, ktorý spolu s ministrami prediskutuje aj to ako podporiť mladých výskumníkov, zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry a posilniť investície do ľudského kapitálu vo výskume a vývoji. Po prvýkrát sa neformálneho rokovania Rady ministrov zúčastňujú aj mladí vedci.
 
Oblasti vedy a výskumu sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú jej venované značné zdroje z rozpočtu EÚ. Slovensko z nich získava nemalú podporu. Ako uvádza Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku „Najdôležitejší v súčasnom programovom období je operačný program Výskum a inovácie, ktorý pracuje s rozpočtom vo výške 2,26 miliardy  eur. Program sa zameriava na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií a na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10 %, bude podporených takmer 13 000 podnikov vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.
 
 

Kontakt/informácie:

Ingrid Ludviková
Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile:
+421 949 213 374