Unikátny projekt Eurorozprávky zo Slovenska spojil krajiny Európy (16. 11. 2016)

Unikátny projekt Eurorozprávky zo Slovenska spojil krajiny Európy (16. 11. 2016)

Pomôcť Európe spoznať Slovensko a naopak slovenským deťom EÚ sa podujal unikátny projekt Eurorozprávky. S cieľom budovať vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku vznikla po niekoľkomesačnom úsilí výstava 57 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Dnes ju slávnostne prezentujú v Bruseli.
Deti z 57 slovenských materských škôl a III. Európskej školy v Bruseli od februára maľovali a priestorovo stvárňovali klasické rozprávky, ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny EÚ. Zapojili sa tak do projektu Eurorozprávky, ktorý chce viesť deti od skorého veku k uvedomeniu si zjednotenej Európy ako spoločného dobra.

„Chceme prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom, a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho  spoločenstva už od útleho veku,“ vyjadruje autorka a koordinátorka projektu Mária Zuščinová v mene organizátorov, ktorými sú tri prešovské materské školy – MŠ Bajkalská, MŠ Bernolákova a MŠ Jurkovičova v spolupráci so ZUŠ – Výtvarný odbor v Prešove. Projekt sa koná v rámci podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zapojili sa doň aj deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli.
Niekoľkomesačné úsilie detí vrcholí v týchto dňoch výstavami výtvarných diel, ktoré vznikli v rámci projektu. Koncom októbra ich organizátori prezentovali verejnosti v Galérii Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave. Od 15. 11. sú vystavené v Galérii IFA LABORATORY v Bruseli, ktorá využíva umenie ako metódu. „Vďaka tvorivým pedagógom, ktorí s veľkou zodpovednosťou viedli naše deti počas celého projektového obdobia, aby zasiali zrnká múdrosti a lásky do sŕdc najmenších, aby z nich vyrástli dobrí, čestní ľudia pre zjednotenú Európu“, povedala Mária Zuščinová. Projekt ktorý vznikol pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, primátorky mesta Prešov A.Turčanovej, europoslanca M.Mikolášika s podporou RTVS a firmy Dobré zo Slovenska. Bohatý pedagogický materiál v podobe rozprávkovej knihy, metodického zborníka, dvd nahrávok, kroniky či brožúr bude cennou skúsenosťou pre ďalšie generácie a zostane nám taktiež ako spomienka na naše predsedníctvo. Na vernisáži 15. 11. 2016 sa zúčastnila aj skupina 12 pedagógov zo Slovenska. „Projekt Eurorozprávky je úžasnou reprezentáciou Slovenska ako mladej, vzdelanej a kultúrnej krajiny. Je pre mňa veľkou cťou môcť byť súčasťou tohto úspešného a inšpirujúceho diela,” uviedol Mikolášik. Aj pod jeho záštitou sa koná vernisáž výstavy v Bruseli. Vernisáž výstavy Eurorozprávky sa konala v Brusel za účasti viacerých významných hostí, nechýbal ani veľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo.

Zdroje: Miroslav Mikolášik: 1) Unikátny projekt zo Slovenska spojil krajiny Európy. In: Európske noviny/KULTÚRA, TOP. Uverejené: 15. 11. 2016 [citované 27. 11. 2016]. Dostupné na interente: <TU>. 2) Vďaka jedinečnému projektu vdýchli deti život pokladom európskej rozprávkovej tvorby. In: Európske noviny/KULTÚRA, TOP. Uverejené: 20. 10. 2016 [citované 27. 11. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.