Svätá omša za akademického maliara majstra STANA DUSÍKA – v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch 6. 12. 2022

Svätá omša za akademického maliara majstra STANA DUSÍKA – v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch 6. 12. 2022

Na sviatok tohtoročného svätého Mikuláša budú už tri roky od smutnej chvíle, čo nás predišiel do večnosti charizmatický človek s veľkým srdcom  – akademický maliar Majster STANO DUSÍK.

V utorok 6. decembra 2022 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za nášho drahého priateľa Stanislava a vyprosovať mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Osobitnou tvorivou inšpiráciou sa mu stalo Turínske plátno (Sindone). Na ňom zobrazený odtlačok tváre Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista výtvarne stvárnil v mnohých variáciách. Ako jediný výtvarník-ikonograf sa stal členom výskumného tímu pri sindologickom rímskom centre Caravita, ktorý sa venuje vedeckému výskumu Turínskeho plátna. Svoju reflexiu tejto jedinečnej pamiatky premietol aj do série meditatívnych esejí, ktoré v roku 1987 ocenili v talianskej literárnej súťaži a dnes sa prostredníctvom tejto knihy po prvý raz dostávajú k slovenskému čitateľovi spoločne s výberom z jeho obrazov s touto tematikou. (Viac na webovej stránke www.cyrilometodiada.sk/stano-dusik-je-to-on-je-to-pan).

Prosím, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

DANIELA SUCHÁ, rod. DUSÍKOVÁ

Foto: archí autorky