Súťaž o pôvodnú poviedku určenú deťom (UZÁVIERKA do 15. 3. 2016)

Súťaž o pôvodnú poviedku určenú deťom (UZÁVIERKA do 15. 3. 2016)
Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK, detským Združením korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA a MK SR vypisujú 12. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom. Mediálny partner: Knižná revue.

 

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky od 10. 1. 2016 do 15. 3. 2016.

Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, každú v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov). Poviedky, ktoré presiahnu rozsah budú zo súťaže vyradené.

Poviedky posielajte na adresu Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch vytlačených exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word alebo OpenOffice na adresu sekretariat@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách FifíkKnižná revue do 30. 12. 2016. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie je totožný s názvom víťaznej poviedky. Poviedky uverejnia aj Knižná revue a časopis Fifík. Diela uverejnené v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 100 € za jeden autorský hárok.

Poviedka, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2016, bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy zo sveta detí.

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, spisovateľov, učiteľov. Odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Následne päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2016.

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. Garant 11. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

 • Voľná téma
 • Žijeme s ťažkou chorobou, s postihnutím
 • Dozvedel som sa, že som adoptovaný
 • Pani učiteľka na mne sedí
 • Heker
 • Nechcem byť chudobný
 • Závislosť na počítačoch
 • Nemám to, čo ostatní
 • Nič ma nezaujíma
 • Utiekol som z domu
 • Môjho brata/sestru majú rodičia radšej
 • Moje najťažšie rozhodnutie
 • Život v rodine s agresívnym rodičom
 • Smejú sa mi
 • Sklamal som sa v rodičoch
 • Rómovia medzi nami
 • Ja to dokážem
 • Súrodenecký život
 • Som úplné drevo
 • Rodičom na mne nezáleží
 • Môj koníček
 • Šikana

Vydavateľstvo PERFEKT

 

Okrem víťaznej Ceny dieťaťa 2016 získajú autori aj cenu časopisu Fifík, Združenia korytnačky, Knižnej revue a vydavateľstva Perfekt.

 

Víťazné poviedky uverejnené v antológiách, ktoré vyšli v edícii Fifíkova knižnica:

Jana Bodnárová: Psy, Poletíme za dúhou I. , rok 2005 – 1. ročník

Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič, Poletíme za dúhou II. , rok 2006 – 2. ročník

 

Od roku 2007 antológia nesie názov víťaznej poviedky:

Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve, rok 2007 – 3. ročník

Gabriela Futová: Trapoška, rok 2008 – 4. ročník

Maroš Andrejčík: Izba snov, rok 2009 – 5. ročník

Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky, rok 2010 – 6. ročník

Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!, rok 2011 – 7. ročník

Katarína Švecová: Ako si vychovať brata, rok 2012 – 8. ročník

Viera Babaríková: Skejťácke tenisky, rok 2013 – 9. ročník

Katarína Mikolášová: Ovečky v čerešňovom sade – 10. ročník

Marta Hlušíková: My nie sme žiadne céčka – 11. ročník

 

(Zdroj: Vydavateľstvo Perfekt, e-mail z 28. 1. 2016)

 

Kontakt:

Daša Reháriková, sekretariát
Vydavateľstvo Perfekt
Karpatská 7, 811 05 Bratislava

Tel.: 00421 2 524 99 785
Fax.: 00421 2 524 99 788