Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici – pokojné prežitie vianočných sviatkov a v nasledujúcom roku veľa zdravia, šťastia, pohody a stretnutí s umením

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici – pokojné prežitie vianočných sviatkov a v nasledujúcom roku veľa zdravia, šťastia, pohody a stretnutí s umením

Vážení priatelia, priaznivci umenia, 

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v roku 2022. 

Želáme pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších.

V nasledujúcom roku veľa zdravia, šťastia, pohody a stretnutí s umením. 

Celý tím Stredoslovenskej galérie 

Mgr. Zuzana Chlebničanová, PR manager

Stredoslovenská galéria / Central Slovak Gallery

Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica

+ 421 48 470 16 13,  +421 908454725

www.ssgbb.sk