Staromestská knižnica v Bratislave – podujatia 9. až 11. 4. 2024

Staromestská knižnica v Bratislave tento týždeň pripravuje hudobno-poetické pásmo venované P. O. Hviezdoslavovi, workshop vyšívania, podporné stretnutie pre rodičov, seniori si môžu zdokonaliť svoju konverzáciu v angličtine.

 

* 9. 4. o 17.00, Panenská 1

Čo dávam, dávam z úprimnosti duše

Hudobno-poetické pásmo venované P. O. Hviezdoslavovi pri príležitosti 175. výročia narodenia. V podaní Štefana Bučka si pripomenieme tvorbu významného básnika a spoznáme menej známe diela. V programe odznie aj niekoľko zhudobnených básní v autorskom podaní Evy Golovkovej. V spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

* 10. 4. od 16.00 do 18.00, Blumentálska 10/a

Výšivkáreň

Workshop tradičných slovenských, ukrajinských a palestínskych výšiviek pod vedením výtvarníčky Daniely Krajčovej. Workshop je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých.

 

* 11. 4. od 10.00 do 12.00, Blumentálska 10/a

Podporná skupina nosenia

Podporné stretnutie pre rodičov s poradkyňou nosenia Alenou Martonovou. Stretnutie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o ergonomickom nosení detí, potrebujú sa poradiť alebo hľadajú podporu.

 

* 11. 4. o 16.30, Panenská 1

Konverzovňa

Konverzácie v anglickom jazyku pre seniorov - pri neformálnych rozhovoroch si precvičia svoju angličtinu a naučia sa základy gramatiky.

Podujatia sú bezplatné.

Kontakt:
Mgr. Lenka Čechvalová
Staromestská knižnica
Referát marketingu a PR
Blumentálska 10/A / 814 41 Bratislava
Tel: 02 5564 2439
www.starlib.sk / www.facebook.com/Staromestskakniznica
what-europe-does-for-me.eu/sk/portal / elections.europa.eu/sk/