Staromestská knižnica na Panenskej 1 oslavuje 30 rokov

Staromestská knižnica na Panenskej 1 oslavuje 30 rokov

Na snímke Letná čitáreň Medická záhrada v Bratislave počas podujatia pre deti. Foto: archív Staromestskej knižnice v Bratislave

 

Dňa 6. septembra si pripomenieme 30 rokov od otvorenia pobočky Staromestskej knižnice na Panenskej 1. Pri tejto príležitosti knižnica pripravuje klavírne vystúpenie Zvuk knižnice a Rozprávanie o Panenskej ulici.

Pondelok 4. 9. o 18.00 – Zvuk knižnice – Kristína Smetanová

Klavírne vystúpenie KRISTÍNY SMETANOVEJ, v ktorom zahrá zo svojej autorskej tvorby aj klasiku. Kristína je umelkyňa so širokým zameraním, v rámci sólových vystúpení hrá pod pseudonymom KRISS KRIMM. Mimo klasickej hudby vystupuje ako speváčka, klávesáčka a aranžérka v zoskupení Chick2Chick trio. Aktívne pôsobí aj v kapelách Genius Locci a Quatro Emocione, kde okrem spevu hrá na vocaloid.
Podujatie organizuje združenie Amo libris vďaka podpore MČ Bratislava-Staré Mesto.

Streda 6. 9. o 17.00 – Legendárna Panenská

Spoznajte históriu a zaujímavosti legendárnej Panenskej ulice so sprievodcom ZSOLTOM LEHELOM. Dozviete sa, ako sa pôvodne ulica volala, kedy vzrástol jej význam, aké paláce sa na nej nachádzajú či kde bola továreň na šampanské víno a prvá bratislavská sieň starožitností. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Počas celého týždňa sa môžete v pobočke na Panenskej bezplatne zaregistrovať. Oneskorencom, ktorí nestihli vrátiť knihy načas odpúšťa knižnica pokuty.
V priebehu septembra si môžete pozrieť výstavu najstarších kníh Staromestskej knižnice Knižné poklady. Medzi ktorými nechýba 28-zväzková encyklopédia Ottův slovník naučný vydaná v rokoch 1888 – 1909 či 18-zväzková encyklopédia A Pallas Nagy Lexikona vydávaná v maďarskom jazyku v rokoch 1893 – 1990.

 

Stručná história pobočky Staromestskej knižnice na Panenskej 1

Pobočka knižnice (vtedy ešte Obvodnej ľudovej knižnice Bratislava-Staré Mesto) pôvodne sídlila na Hviezdoslavovom námestí – z dôvodu asanácie priestorov pre výstavbu Mosta SNP sa presúvala na rozličné miesta Hviezdoslavovho námestia. V júni 1993 na základe reštitučného zákona musela priestory uvoľniť a pobočka sa presťahovala do obytného domu na Panenskej 1, kde od 6. 9. 1993 poskytuje čitateľom svoje služby. Obytný dom je postavený na mieste, kde stál pôvodne Fernolayov dom, v ktorom mal na 1. poschodí byt Ľudovít Štúr a kde zároveň v ňom v rokoch 1845 – 1848 sídlila redakcia Slovenských národných novín a literárnej prílohy Orla tatranského.

Vstup na podujatia je voľný.

Kontakt
Mgr. Lenka Čechvalová, referát marketingu a PR
Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
Tel.: 02/55642439
Mob.: +421914111739

www.starlib.sk
www.facebook.com/Staromestskakniznica