Nech sa páči, vstúpte! SSG otvára ďalšiu zrekonštruovanú časť Vily Dominika Skuteckého! – 21. 2. až 31. 12. 2023

Nech sa páči, vstúpte! SSG otvára ďalšiu zrekonštruovanú časť Vily Dominika Skuteckého! – 21. 2. až 31. 12. 2023

Stredoslovenská galéria pozýva

NA OTVORENIE VILY DOMINIKA SKUTECKÉHO

21. februára 2023 – 31. decembra 2023

Vila Dominika Skuteckého 

 

***

 

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Termín: utorok 21. 2. 2023 o 17.00 h.

Architekt projektu: Jakub Kopec
Koordinátori projektu: Katarína Minka Baraníková, Miloslava Michalcová Borošová, Zuzana Leškanič Majlingová, Maroš Rovňák
Reštaurátori: Miloš Packo, Miroslav Slúka
Realizácia projektu rekonštrukcie infraštruktúry vily: MRK Contract k.s.

***

Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého v roku 2020 sa Stredoslovenskej galérii podarilo zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily – vstupné priestory, kancelárske priestory, zimnú záhradu a “študovňu” na poschodí. Realizácia prebiehala v rámci prvej etapy projektu “Bezbariérové úpravy a infraštruktúra prvého kontaktu s verejnosťou, Vila D. Skuteckého”, vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Chlebničanová, PR manager
Stredoslovenská galéria / Central Slovak Gallery
Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica
+421 48 470 16 13,  +421 908454725