Slovenský filmový ústav (22. 12. 2015)

Slovenský filmový ústav (22. 12. 2015)

Milí kolegovia a priatelia,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za spoluprácu počas celého roka 2015. Za Vašu priazeň, častokrát dlhoročnú, venovanú aktivitám Slovenského filmového ústavu, za podporu slovenskej kinematografie, jej histórie i súčasnej tvorby. Som veľmi rada, že sme sa tento rok mohli stretnúť pri viacerých (nielen) pracovných príležitostiach.

Prajem Vám krásne a láskyplné Vianoce a zdravie, šťastie a pokoj do nového roka. Nech Vás sprevádzajú v pracovnom i osobnom živote.

Teším sa na spoluprácu s Vami na budúci rok.

Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ