Slovenské pohľady 9/2017

Slovenské pohľady 9/2017
 • Anton Hykisch: Spomaliť a pochopiť
 • Valentín Beniak: Halucinácia
 • Jubileum Vincenta Šabíka (Peter Jaroš, Mária Bátorová, Dalimír Hajko, Štefan Cifra, Mária Macková)
 • Andrijan Turan: Útok smútok
 • Peter Jaroš: Zem, naveky amen, alias Zápor
 • Ján Švantner: S Rúfusomk ľudskosti a k pravde
 • Rozhovor Dušana Kerného s historičkou Elenou Londákovou (k nedožitým 95-tinám Romana Kaliského)
 • Emil Holečka: Fascinácia poéziou
 • Ondrej Sliacky: Úškrn, na ktorý sa nedá zabudnúť
 • Emil Babín: Myšlienky
 • Jozef Špaček: Dlhá cesta za Pandorou
 • Peter Cabadaj: V katolíckej moderne aj ženy (Sto rokov od narodenia poetky Eleny Kamenickej)
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o siedmich knihách

RECENZIE

 • Dušan Kerný: Ľútoriadky za Andrejom Maťašíkom
 • Peter Andruška: Za Liborom Knězkom
 • Gustáv Murín: Laboratórium