Slovenské pohľady 6/2016 (30. 5. 2016)

Slovenské pohľady 6/2016 (30. 5. 2016)

Obsah SP 2016/6

Anton Hykisch: Potichu a bližšie
Andrej Sládkovič: Pieseň
Dalimír Hajko: Dilemy Karola Kuzmányho
Anketa k 170. výročiu Slovenských pohľadov (Jaroslav Rezník, Zlata Matláková)
Dušan Kerný: Schmidtove hodiny nemčiny
Viliam Turčány: Ako som žil (Rada a dar, 1995)
Jurij Brězan: List vnukom – preložil Peter Čačko
Radomir Andrić: Básne
Ján Bábik: Leonardo slovenskej kultúry (Rudo Fabry)
Vyžarujúca krása (z pozostalosti Ruda Fabryho)
Gustáv Murín: V tieni Černobyľa
Magdaléna Baranyiová: Prekladateľstvo je tvrdé remeslo (rozhovor s Karolom Wlachovským)
Jaroslav Vlnka: Čierna skrinka
Jaroslav Chovanec: Deväťdesiat rokov od vzniku rozhlasu na Slovensku
Jozef Špaček: Sedem viet o siedmich knihách
RECENZIE
Ján Buzássy: Na mieste (Martin Navrátil), Tatiana Jaglová: Šialený nápad (Milan Kenda), Jarmila Nacuová: Mozaika života (Patrik Šenkár), Ján Čomaj: My a čas (Bohuš Bodacz), Leopold Moravčík: Sprisahanie proti konšpiráciám (Dušan Kerný), Miroslav Daniš (ed.): Básnik neodchádza. K storočnici narodenia Svetloslava Veigla (Jozef Brunclík), Donna Trott: Stehlík – preložili Marína a Vladislav Gálisovci (Ľudovít Petraško), Dana Hučková: Kontexty  slovenskej moderny (Ladislav Čúzy), Eva Tučná, Eva Vitézová: Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii (Martina  Matyášová), Ľubomír Pajtinka: Rozhovory s ministrami (Ľuboš Jurík)
ZÁPISNÍK
Jana Pivovarníková: Za Andrejom Rudavským, Gustáv Murín: Laboratórium, Miloš Ferko: Literárny antikvariát (Marcus Annaeus Lucanus), Jozef Čertík: Pohľady na Vajanského, Ivo Pospíšil: Spoza Moravy – preložil Jaroslav Vlnka, Jana Pivovarníková: Správy z výstav, Ľubomír Podušel: Oravské pastorále Stanislava Harangozóa, Lenka Ježó Garančovská: Životné jubileum Cornelia Barboricu, Tomáš Winkler: Pár slov na vysvetlenie, Milan Lechan: Lecháreň, ŠAH: Pripomíname si
Ilustrácie: Rudolf Fabry

***

Webové stránky SP:
Slovenské pohľady
Slovenské pohľady – Matica slovenská