Slovenské pohľady 5/2017 (1. 5. 2017)

Slovenské pohľady 5/2017 (1. 5. 2017)

OBSAH

Dušan Kerný: Nevyhnutnosť prepisovať nielen dejiny, ale aj súčasnosť
Li Po: Ženské cnenie
Vincent Šabík: Koncepcia globálneho myslenia spisovateľa Antona Hykischa
Ján Švantner: Prameň živej vody
Paul Verlaine: Básne
Peter Cabadaj: Rozprávanie o Tovarišstve
Gabriela Rothmayerová: Kde bývajú v zime vtáci
Ján Bábik: Múzy za mrežami (II. časť)
Milan Richter: Básne
Marián Gešper: Vizionár slovanskej jednoty
Elena Eleková: Cit pani Silvie pre sneh, Sidi hľadá tmu, Láska podľa Platóna
Mária Kozelnická: Základným kľúčom mojej poézie je čas... (rozhovor s Kiki Dimulovou)
Kiki Dimulová: Básne
Dalimír Hajko: Krátke zamyslenie nad tichom v Leikertovej poézii
Martin Murza: Dokonalý človek
Ľubomír Podušel: Albín Brunovský a jeho Záhrada snov...
Milka Zimková: Tam dajeko
Viera Švenková: Ostrov slobody
Gustáv Murín: Sedem viet o siedmich knihách

RECENZIE

Anton Hykisch: Verte cisárovi (Bohuš Bodacz), Peter Macsovszky: Tantalópolis (Ladislav Čúzy), Ján Zambor: Vzlyky nahej duše (Dalimír Hajko), Giles Milton: Keď Hitler bral kokaín a Leninovi ukradli mozog – preložil Milan Kopecký (Marek Hron), Jaroslav Džoganík: Epický profil Ivana Jackanina (Dušan Mikolaj), Léna
Riečanská: Som, aká som! (Ľuboš Svetoň), Peter Karpinský: Adela, ani to neskúšaj! (Martina Petríková), Ivan Mrva: Slovenské dejiny pre
každého
(Viliam Apfel)

ZÁPISNÍK

Gustáv Murín: Laboratórium, Miloš Ferko: Literárny antikvariát (Jaroslav Havlíček), ŠAH: Obnova unikátneho kláštora a mediálna anémia, Jana Pivovarníková: Správy z výstav, Ivo Pospíšil: Spoza Moravy – preložila Ingrid Skalická, Mária Bátorová, Jozef Leikert: Laudáciá k Cenám Fra Angelica, Zlata Matláková: Výnimoční ľudia sú krájačmi tmy, Anna Šikulová, Ľudovít Hološka: Cesty Vincenta Šikulu v Banskej Bystrici, Matičná esej 2017, EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov, Milan Lechan: Lecháreň, ŠAH: Pripomíname si