Slovenské pohľady 12/2016

Slovenské pohľady 12/2016

Posledné tohoročné číslo mesačníka Slovenské pohľady na vstupnej strane prináša poetickú úvahu prozaika Petra Jaroša Vianoce o charakteristických znakoch týchto najväčších a najpríťažlivejších kresťanských sviatkoch.

Básnik a literárny historik Miroslav Pius sa v eseji Zastreté zrkadlo vracia k štúrovskej téme.

Epický žáner je zastúpený poviedkou Jozefa Kollára Na okno napísal in + ri s vianočnou témou a umelecko-náučnou prózou Ondreja Sliackeho Modlitba za Karolu o umeleckom pôsobení slovenského maliara Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici a okolí.

Lyrický žáner reprezentuje širší blok básní Jána Švantnera Jesenné sonety II, poetické Sentencie Miroslava Danaja, skladba mexického básnika Octavia Paza v preklade Jána Zambora a báseň francúzskeho básnika Raymonda Queneaua v preklade Vlastimila Kovalčíka. Lyrickou dominantou je však básnická skladba Viliama Turčányho Polnočná.

Rozhovor s  názvom Ideálna dvojdomosť neexistuje s literárnym vedcom z Dolnej zeme Michalom Harpáňom pripravila Etela Farkašová.

Z recenznej rubriky treba pripomenúť recenziu Patrika Šenkára na novú knihu historických próz Petra Andrušku Nekonané slávnosti.

-jrs-