Slovenské pohľady 11/2017

Slovenské pohľady 11/2017

Z obsahu:

* Viera Švenková: Plameň poznania

*  Miroslav Válek: Estetika

*  Anton Baláž: Krčméryovské Slovenské pohľady (1922 – 1932)

*  Viliam Apfel: Chvíľa spomienok, čas pokory

*  Ján Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov v 20. storočí

*  Peter Holka: Matkin list

*  Anton Marec: Po stopách tatranských názvov

*  Michal Chuda: Monológy (básne)

*  Ivan Mrva: Chvála Márie Terézie

*  Vladimir Nabokov: V tieni zlovestna

*  Corrado Colonna: Básne

*  Peter Cabadaj: Osamelý bežec slovenského rocku (Dežo Ursiny)

*  Dalimír Hajko: Sedem viet o siedmich knihách

*  Recenzie

*  Zápisník