Slováci podľa prieskumu Eurobarometer považujú za najpálčivejší problém nezamestnanosť (31. 7. 2015)

Slováci podľa prieskumu Eurobarometer považujú za najpálčivejší problém nezamestnanosť (31. 7. 2015)

Jarný Eurobarometer – dôvera v EÚ a jej pozitívny obraz silnejú

Dnes 31. 7. 2015 vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil od 16. do 27. mája 2015. V prieskume oslovili 31 868 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.  Výsledky ukazujú, že pozitívny obraz  EÚ a dôvera v EÚ od novembra minulého roka vzrástli. Pozitívny obraz EÚ vzrástol z 39 % v novembri minulého roka na 41 % v máji 2015. Dôveru v EÚ má 40 % opýtaných.  Ako hlavnú výzvu, ktorej EÚ v súčasnosti čelí vnímajú občania EÚ prisťahovalectvo. Vyjadrilo sa tak 38% respondentov. Ekonomickú situáciu vníma ako výzvu 27 % a nezamestnanosť 24 % všetkých opýtaných. Prisťahovalectvo je najčastejšie uvádzanou výzvou v 20 členských štátoch, najviac na Malte (65 %) a v Nemecku (55 %).

Pretrváva silná podpora priorít súčasnej Euróspkej komisie.  Napríklad v rámci EÚ viac ako 59 % respondentov súhlasí s tým, aby sa verejné financie použili na stimuláciu súkromných investícií na úrovni EÚ. 72 % Európanov podporuje spoločnú energetickú politiku členských štátov EÚ.

Väčšina občanov považuje jednotný trh (voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ) za jeden z najväčších úspechov EÚ (57 %), takmer rovnaké percento ako mierové vzťahy medzi členskými štátmi (55 %).

Ako sa vyjadrili Slováci?

Dôvera v Európske inštitúcie na Slovensku narastá. Dôveru v EÚ vyjadrilo 48 % respondentov, na jeseň 2014 to bolo 40 %. Tu sme na tom lepšie ako európsky priemer, ktorý je 40 %. 75 % opýtaných sa cíti byť aj občanom Európskej únie, 55 % sa vyjadrilo, že pozná svoje práva, ktoré vyplývajú z občianstva EÚ.

Za najpálčivejšie problémy pre svoju krajinu považujú Slováci nezamestnanosť – 57 %, hospodársku situáciu a problematiku zdravotného a sociálneho zabezpečenia – 24 %, rastúce ceny, infláciu a životné náklady pokladá za pálčivé – 21 % opýtaných.  Čo sa týka celej Únie, Slováci pokladajú za najzávažnejšiu problematiku migrácie – 35 %, stav verejných financií členských štátov – 25 % a nezamestnanosť  - 24 %.

INGRID LUDVIKOVÁ, Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR, Bratislava