Slávnosť v Kostole sv. Kríža v Devíne – 30. 12. 2023

Slávnosť v Kostole sv. Kríža v Devíne – 30. 12. 2023

Príďte v sobotu 30. decembra 2023
do Kostola sv. Kríža v Devíne,
aby sme spoločne
poslali z tohto staroslávneho miesta

POZDRAV POKOJA
národom slovanským a susedným

Slávnosť sa začne sv. omšou o 11.00 hodine


Pozývajú Vás organizátori zo Stredu Európy