Silvia Mária Fecsková

Požehnaný štvrtkový veľkonočný večer!
Silvia Mária Fecsková, Bardejov