Sergej Makara (23. 12. 2018)

Príjemné a štedré vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie a veľa dôvodov na úsmev želá

Sergej