Seminár Slovenský vidiek a jeho vízia – pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (18. – 19. mája 2022)