Romboid 3 – 4/2017 (1. 5. 2017)

Romboid 3 – 4/2017 (1. 5. 2017)

Poézia: Zuzana Šeligová, Michaela Horynová, Hana Košková, Alois Marhoul

Dráma: Milan Richter: Krátky nešťastný život Marylin Monroe

Próza: Milan Zelinka: Haringerova cena, Liana Millu: Dym nad  lágrom Birkenau, Giuliana Tedeschi: Žena v  lágri Birkenau, Aldo Carpi: Listy Márii.

Konfrontácie na  knihu Zuzana Horváthová – Gabriela Magalová: Oka-Mihy (Igor Hochel, Lenka Tkáč-Zabáková)

Rozhovor  s  Antonom Hykischom

Eseje: Pavel Branko: Úklady jazyka, Dušan Mikolaj: Vesmír z  talloirskej sklárskej dielne, Ivo Pospíšil: Literatura v  soukolí neklidné doby, Patrik Šenkár: Od  „všeobecného“ k  „zvláštnemu“

Recenzie na  knihy Ivana Čičmanca, Jána Tazberíka, Rudolfa Dupkalu, Neila Gaimana. Články  Márie Bátorovej, Vladimíry Komorovskej, Jozefa Leikerta, Petra Žantovského, Františka Jirku

 

***

Nové číslo časopisu Romboid č. 3 – 4/2017, ktoré ilustrovala Zuzana Mlynárčiková, začína zamyslením literárnej vedkyne a spisovateľky Márie Bátorovej Extrémizmus a zásadovosť o spoločensky závažnej problematike. Aktuálne číslo prináša fragment drámy Milana Richtera Krátky nešťastný život Marilyn Monroe o herečkiných vzťahoch k jej matke, manželom, milencom Johnovi F. a Robertovi F. Kennedyovcom, psychiatrovi a mafii. Takisto poviedky Milana Zelinku Haringerova cena, Medarda Slovíka Tajomná vidiečanka a prózu Claude Sarrautovej Povedz, či ma miluješ..., v preklade V. Komorovskej, do ktorej francúzska autorka zakomponovala aj osobnú skúsenosť so zhubným nádorom. Prekladový blok Neznáme talianske memoáre, ktorý pripravil Ivan Šuša, predstavuje výbery z tvorby Liany Milluovej, Giuliany Tedeschiovej a Alda Carpiho, ktorí podávajú svedectvo o holokauste nastupujúcim generáciám ako memento prostredníctvom vlastných memoárov. Čitatelia si v novom dvojčísle nájdu výbery z básnickej tvorby Zuzany Šeligovej, Hany Koškovej, Štefana Kuzmu a epigramy Františka Rojčeka, ale aj básne českých autorov Aloisa Marhoula a Michaely Horynovej. Časopis prináša tiež rozhovor Márie Bátorovej s jubilujúcim popredným slovenským spisovateľom Antonom Hykischom. Odborné príspevky reprezentujú štúdie profesora Iva Pospíšila Literatura v soukolí neklidné doby, docenta Patrika Šenkára Od "všeobecného" k "zvláštnemu"a esej publicistu Dušana Mikolaja Vesmír z talloirskej sklárskej dielne. Súčasťou dvojčísla sú i stále rubriky. Konfrontácie na knihu Zuzany Horváthovej - Gabriely Magalovej Oka-Mihy (Igor Hochel, Lenka Tkáč-Zabáková), Úklady jazyka Pavla Branka, Moderné trendy v médiách Ireny Žantovskej a Petra Žantovského, Archívny výber V. Komorovskej a Knihy mesiaca Iva Pospíšila. Z recenznej rubriky treba poukázať na hodnotenia kníh Ivana Čičmanca Bratislavský satyr, Jána Tazberíka Svetlo a iné stroje a Neila Gaimana Našťastie nemáme mlieko. Rubrika GPS (glosy, postrehy, správy) obsahuje správy z odovzdávania cien Fra Angelica (Jozef Leikert, Viliam Jablonický), úvodný článok Františka Jirku Nemravný manifest estetizovaného násilia zo série Literárne "pulp fiction", anekdotu Ondreja Kalamára O nočnom rýchliku a iné...

 

(Zdroj: Romboidm webová stránka: literatúra/život/literárna a umelecká reflexia: TU)