Romboid 1 – 2/2017 (23. 2. 2017)

Romboid 1 – 2/2017 (23. 2. 2017)

Z obsahu č. 1 – 2:

Poézia
Ondrej Kalamár, Olga Stehlíková
Zo súčasnej srbskej poézie
Próza
Martin Vlado: Jablká
Jaroslav Klus: Pseudologia phantastica
Dagmar Inštitorisová: Ako sa kamaráti konečne plavili za starým otcom
Mária Mikitová Janošková: Oliver
Eseje
Pavel Branko: Úklady jazyka
Mária Bátorová: Česká a slovenská rezistencia proti konsolidačnému procesu
Anne Boquelová & Étienne Kern: Nenávisť v spisovateľskej obci
Ivo Pospíšil: Nová ruská literatúra
Konfrontácie na knihu Denisy Fulmekovej Konvália
Recenzie na knihy Veroniky Šikulovej, Jána Zambora, Dušana Dušeka, Mariana Varossa a i.
Články Ladislava Franeka, Vladimíry Komorovskej, Radoslava Matejova,
Laudáciá na knihy držiteľov Cien AOSS 2016