Robert Hakala –

Požehnané vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia, šťastia a pohody

Vašim členom a prispievateľom

Vám praje

Robert Hakala

www.hakala.sk