Redakcia Hírnok – Chýrnik (24. 3. 2016)

Redakcia Hírnok – Chýrnik  (24. 3. 2016)

Korbáč, vodu, kraslíc moc,

nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,

to Vám želám k sviatku jari.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Vám želá

Redakcia Hírnok – Chýrnik