Mária a Radislav Kenderovci (31. 12. 2016)

Mária a Radislav Kenderovci (31. 12. 2016)

Milostiplný nový rok 2017 a Božie požehnanie po celé jeho trvanie

vám želajú

Mária a Radislav Kenderovci