Projekt H/VLAS ne/uto/píš (Uzávierka prihlášok: 1. 8. 2016)

Projekt H/VLAS ne/uto/píš (Uzávierka prihlášok: 1. 8. 2016)

BBSK – Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Literárny klub V.L.A.S. (Vreckové letisko autorských slov) pri NOS Lučenec

vyzývajú autorov na zapojenie do projektu pod názvom

Projekt H/VLAS ne/uto/píš

Už tradične netradičné prezentácie autorskej tvorby na netradičných miestach, literárne čítačky  na prírodnom útvare vulkanických vyvrelín  (Kamenné vráta nad Budinou), v obchodnom centre Galéria v Lučenci, na rozhľadni Slopovo (medzi Klenovcom a Kokavou nad Rimavicou, vo dvore múzea B. S. Timravy v Polichne ...

Projekt  budeme realizovať od septembra do decembra počas troch dní (vždy 1 deň), v 2 častiach a na 6 miestach.

Prvú časť, nazvanú „Putovanie s batôžkom slov“  tvoria bloky  čítačiek  prihlásených autorov z celého Slovenska. Ich súčasťou bude NOVLITERO (Novohradské literárne osobnosti), pripomenutie si výročí  regionálnych literátov a začiatok tradície literárnej turistiky po stopách významných a často neznámych literárnych osobností. Prvý deň – 10.9.2016 – začne prehliadkou Synagógy v Lučenci, pokračovať bude rozhľadňou Slopovo, návštevou RD V. Mináča v Klenovci. Druhý termín – 15.10.2016 – začne čítačkou v OC Galéria v Lučenci, potom na Kamenných vrátach nad Budinou a záver bude v rodisku B.S. Timravy, v malebnom Polichne.

Druhá časť projektu, je pripravená na  december  a je  venovaná 25. výročiu založenia Literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

Súčasťou projektu je vydanie  literárneho zborníka z prezentovanej tvorby.

Zámer  projektu?

Sprítomniť krásu slovenského slova, písania a tiež čítania. Spropagovanie  autorov.

„Putovaním s batôžkom slov“ nadviažeme na Mateja Hrebendu v roku  220. výročia jeho narodenia, ktorý nosil chýr o knihe, v rimavskom kroji aj kraji s batôžkom a často hovorieval... „Nemám nič, nežiadam nič“.

Organizačné pokyny:

Maximálny počet autorov je stanovený na 30 účastníkov projektu,  po uzávierke prihlášok pošleme podrobnejší program iba prvým tridsiatim. V prihláške (uverejnená na našej web stránke www.noslc.sk) je potrebné uviesť: meno a priezvisko autora, názov a sídlo LK, ak ste členom, kontakt (telefonický, poštovú a e-mailovú adresu, pár slov o sebe a literárnych úspechoch, rozsah tvorby – próza, max. 2 strany formátu A5, poézia, max. 5 básní)

Termín uzávierky prihlášok: 1. 8. 2016

Organizátori prihláseným účastníkom  nezabezpečujú a nehradia dopravu do Lučenca, ako východiskového bodu jednotlivých častí. Doprava bude prihláseným a max. 30  autorom zabezpečená spoločným  autobusom. Stravu a ubytovanie prihláseným účast-níkom nezabezpečujeme, ale v prípade záujmu o ubytovanie, ho vieme sprostredkovať, resp. pošleme kontakt záujemcom. Vzhľadom k aktualizovanému rozpočtu projektu  si prihlásení autori všetky náklady spojené s účasťou hradia sami.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

(Zdroj: e-mail abelovsky@noslc.sk z 1. 7. 2016)