Premenu slovenských miest na Smart Cities chce vláda financovať hlavne z eurofondov (23. 7. 2018)

Premenu slovenských miest na Smart Cities chce vláda financovať hlavne z eurofondov (23. 7. 2018)

V budovaní inteligentných miest Slovensko oproti vyspelejším krajinám zaostáva. Vláda chce situáciu napraviť spustením novej webovej platformy pre starostov obcí a miest.

Využívanie inovatívnych riešení zvyšujúcich kvalitu života mestských obyvateľov a technológií šetrných k životnému prostrediu sú bežnou súčasťou rozvoja miest vo vyspelých krajinách. Na Slovensku ale koncept Smart Cities, alebo inteligentných miest, stále nie je dostatočne rozšírený.

Hlavným problémom je, že mestá a obce o ňom, či o možnostiach jeho financovania nemajú dostatok informácií. Slovenská vláda preto spúšťa pilotnú schému podpory, ktorá má starostom slovenských miest a obcí pomôcť zorientovať sa v spleti eurofondových výziev.

Ineteligentné riešenia v mestskej hromadnej doprave, odpadovom hospodárstve, či budovanie „zelených budov“ chce vláda financovať predovšetkým z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Všetky informácie na jednom mieste

Slovenská vláda chce motivovať obce a mestá, aby sa odvážnejšie zapájali do zavádzania inovatívnych riešení. V júli schválila materiál, na základe ktorého vznikne nový mechanizmus  a financovania transformácie slovenských samospráv na takzvané smart cities, alebo inteligentné mestá.

Schéma podpory pre zavádzanie inteligentných riešení na Slovensku zatiaľ chýba. Aj preto v porovnaní s inými krajinami v rozvoji tohto konceptu zaostáva.

„Chceme zjednodušiť život samosprávam,“ priblížil šéf úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý mal prípravu novej stratégie v gescii.

Hlavnou novinkou má byť vytvorenie novej webovej platformy, na ktorej by mali byť zverejnené všetky dôležité informácie týkajúce sa agendy Smart Cities. „Bude znamenať, že na jednom mieste budú všetky výzvy, ktoré môžu pomôcť mestám a obciam,“ upresnil Raši. Mestá a obce okrem toho na stránke nájdu všetky dostupné možnosti financovania, prebiehajúce projekty, ale aj zahraničné príklady dobrej praxe. Webová stránka by podľa Rašiho mala byť spustená do konca tohto roku.

„Chceme, aby sa nezapájali len veľké mestá, ale aby prijímateľmi mohli myť aj tie menšie,“ vyjadril nádej Raši. S čerpaním financií by preto podľa neho mala pomôcť aj poradenská činnosť expertov či novovytvorené call centrum.

 

VIAC: <TU>.

 

Ilustrácia: Smart cities: Budúcnosť miest v Európe, EÚ, In Euraktiv

 

Zdroj: KOREŇ, Marián: Premenu slovenských miest na Smart Cities chce vláda financovať hlavne z eurofondov. In: Euractiv.sk [online]. Uverejnené: 23. 7. 2018. Dostupné na internete: <TU>.