6. 10. – Prednáška DIELO ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v kontexte slovenského národno-kultúrneho vývinu – v Dome Quo Vadis v Bratislave

6. 10. – Prednáška DIELO ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v kontexte slovenského národno-kultúrneho vývinu – v Dome Quo Vadis v Bratislave

Slavistický ústav Ján Stanislava Slovenskej akadémie vied,  Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) pozývajú na prednášku Dielo Ľudovíta Štúra v kontexte slovenského národno-kultúrneho vývinu v utorok 6. 10. 2015 o 17. hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. v Bratislave. Prednáša prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave. Prednáška sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky.