NA YOUTUBE.SK – Druhá prednáška historika ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji (z 13. 10. 2020)

NA YOUTUBE.SK – Druhá prednáška historika ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji (z 13. 10. 2020)

Vážená priatelia, druhá prednáška z cyklu prednášok historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., o kľúčových otázkach slovenských dejín pod názvom

Slovenské dejiny v európskom kontexte

Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji

ktorú sme nahrali v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste 2 v Bratislave v utorok 13. októbra 2020

nájdete na webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=EB_BegBfRyY&feature=youtu.be

 

DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.