POZÝVAME – Bjørnstjerne Bjørnson 190 – 7. 12. 2022 – Klarisky – výstavná a koncertná sieň v Bratislave

POZÝVAME – Bjørnstjerne Bjørnson 190 – 7. 12. 2022 – Klarisky – výstavná a koncertná sieň v Bratislave

Cultura Humana, o. z.

pozýva

na podujatie venované jubileu

Bjørnstjerne Bjørnson 190

v stredu 7. decembra o 18. hod.

Klarisky – výstavná a koncertná sieň

Klariská 1, Bratislava

Diskusia – literatúra – hudba

Vstup voľný

 

Tvorcovia a účinkujúci: Mgr. Anna Dojčanová – novinárka, Mgr. art. Ivo Gogál – interpret textov, Mgr., Mgr. art. Juraj Havaj – interpret textov, MgA. Alena Hučková – klaviristka, Mgr. Eva Lavríková – nordistka, PhDr. Marianna Oravcová, CSc. – filozofka, MgA. Daniel Rumler – huslista

 

Organizátor: Cultura Humana, o. z.

Partneri: Veľvyslanectvo Nórskeho kraľovstva v SR, Bratislava – hlavné mesto SR, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, MČ Bratislava-Staré Mesto, Spoločnosť slovensko – nórskeho priateľstva, ICT ISTROCONTI, a. s.

 

***

Pri príležitosti 190. výročia narodenia nórskeho literáta a humanistu Bjørnstjerneho Bjørnsona, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, v roku 2022 organizuje Cultura Humana, o. z., podujatie venované tomuto klasikovi.

BJØRNSTJERNE BJØRNSON je jedným z najznámejších nórskych spisovateľov. Jeho tvorba bola v danej dobe prelomová vo viacerých literárnych oblastiach – písal poéziu, prózu i drámu. Písal literárne kritiky, bol opakovane riaditeľom divadiel. Bol jedným z najaktívnejších predstaviteľov tzv. poetokracie – inteligencie otvorene sa zasadzujúcej vo verejných otázkach. Ide o osobnosť angažovanú na poli politickom a celospoločenskom. V Nórsku, ktoré sa v tom období snažilo osamostatniť od Švédska, patril medzi popredných bojovníkov za národnú nezávislosť. Jeho angažovanosť však siahala ďaleko za hranice rodnej krajiny – SYSTEMATICKY SA ZASADZOVAL O PRÁVA MALÝCH A UTLÁČANÝCH NÁRODOV, OBZVLÁŠŤ SLOVÁKOV počas vrcholiacej maďarizácie v Uhorsku. Ide tak o autora veľkého významu v celoeurópskom kontexte.

B. Bjørnson je dnes, takmer 200 rokov od narodenia, u nás známy skôr heslovito ako ‚zástanca Slovákov’ bez hlbšej znalosti kontextu, ktorý je však aj kvôli paralelám medzi Nórskom a Slovenskom nepochybne zaujímavý. Netreba však zabúdať ani na to, že ide o nositeľa Nobelovej ceny za literatúru – dokonca o prvého škandinávskeho autora, ktorý (v roku 1903) toto ocenenie získal. Dnes už však jeho literárna tvorba ustupuje do pozadia, a hoci niektoré jeho diela sú nepochybne poplatné dobe a z pohľadu súčasného čitateľa nie veľmi aktuálne, najmä v jeho poetickej tvorbe a kratších prozaických útvaroch sa nájde viacero nadčasových diel, ktoré majú potenciál osloviť aj dnešného čitateľa.

Sme presvedčení, že aj z dnešného pohľadu sú osobnosť Bjørnstjerneho Bjørnsona, jeho tvorba a pôsobenie zaujímavé a zaslúžia si pozornosť. Do slovenčiny bol preložený len zlomok jeho diela, takže propagácii jeho tvorby zaujímavou formou, prínosnou nielen pre odbornejšiu verejnosť, ale aj pre širšie publikum, sa ponúkajú viaceré možnosti, ktoré by sme radi využili.

Preto sme pripravili DISKUSNO-LITERÁRNY VEČER venovaný tomuto autorovi. Súčasťou podujatia bude beseda týkajúca sa autora, jeho života a diela a umelecky spracované a prednesené ukážky jeho tvorby. Sám Bjørnson okrem literatúry vnímal a podporoval aj ďalšie formy umenia a spolupracoval napríklad aj s EDVARDOM GRIEGOM, svetoznámym nórskym skladateľom, ktorý zhudobnil viaceré z Bjørnsonových básní. Súčasťou tohto ‚bjørnsonovského večera‘ preto bude aj HUDOBNÝ PROGAM, interpretujúci nórsku hudbu a doplňujúca a podčiarkujúi celkové vyznenie podujatia.