Poznáme víťazov súťaže Junior Internet (28. 3. 2018)

Poznáme víťazov súťaže Junior Internet (28. 3. 2018)

Foto: archív Zastúpenia EK v SR
 

Počas víkendu (24 až 25. 3. 2018) sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Junior Internet, nad ktorou prevzal záštitu aj Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, preto Zastúpenie EK stanovilo ako tému súťažnej kategórie JuniorTEXT Kultúrne dedičstvo Európy.

Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov oceňujeme prácu pedagógov, ktorí každoročne motivujú a podporujú aj účastníkov tejto súťaže. 

***

JUNIOR INTERNET CHCEME ZAŽIŤ OPÄŤ

Na odrazový mostík do online sveta z AMAVET-u prišlo 71 finalistov – mladých slovenských talentov

(tlačová informácia, Bratislava, 28. 3. 2018)

 

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov Junior Internet AMAVET 2018 má za sebou celoslovenské finále. Už 13 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií.

„Obetovala som práci učiteľky všetko a je pre mňa zadosťučinením, že to čo robím pre deti má zmysel. Som rada, že ich posúvam ďalej. Som tu už druhý rok, súťaž nás nakopáva. Mladé talenty sa oplatí vidieť, zažiť túto úžasnú atmosféru. Určite prídem so svojimi žiakmi aj o rok, Junior Internet chceme zažiť opäť!“ Učiteľka slovenského jazyka Janette Lišivková má cestu do Bratislavy na finále ďalekú, ale každý rok úspešnú. Zo základnej školy v Bardejove prišla s dvomi žiačkami a v kategórii JuniorTEXT získala Bianka Michalcová 2. miesto.

Hlavným cieľom súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania a k upevneniu kreatívneho myslenia, k rozvoju informačných technológií v bežnom živote.  Tento cieľ podporila aj profesijná autorita.Od 13. ročníka sa stala odborným garantom Junior Internet-u IT Asociácia Slovenska. Svojou účasťou ju podporil a záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš, ktorý odovzdal ceny najúspešnejším žiakom v kategóriách JuniorDESIGN.

Ďalším cieľom súťaže je prispieť k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium v odboroch informatika alebo počítačové inžinierstvo. Preto sa konferencia konala už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu. V tomto roku od 23. do 24. marca.

Opäť nechýbala ani autorita renomovanej fakulty, jej dekanka prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., ktorá po ukončení súťaže úprimne povedala: „Bola to zasa jedna skvelá akcia, veľký príspevok k tomu, aby sme podporili našu mladú generáciu. Snáď sme trošku všetci prispeli aj k tomu, že veľkáčasť z nich ostane na Slovensku.Tíúplne najlepší vždy pôjdu na skusy do sveta.Nech idú, ak chcú niečo výrazne iné,ako je Oxford, ImperialCollege a ďalšie podobné, ale ak chcú porovnateľné univerzity, ako je napríklad Brno a ďalšie, tak nech radšej rozvíjajú hodnoty doma, tu sú potrební.“

Tradične jedným z hlavných partnerov Junior Internet-u je aj Zastúpenie Európskej komisie v SR. „Pre 13. ročník kategórie JuniorTEXT sme zvolili tému Kultúrne dedičstvo Európy. Inšpirovali sme sa tým, že tento rok bol v celej EÚ vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Veľmi milo ma prekvapili žiaci základných aj stredných škôl, ktorí túto tému vynikajúco zvládli. Som veľmi rád, že aj mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť prepojenia histórie s našou budúcnosťou a vo svojich prácach poukázali na výnimočnosť nielen nášho slovenského, ale aj európskeho kultúrneho dedičstva,“ uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poskytol súťažnej konferencii aj záštitu.

Junior Internet je pre žiakov základných a stredných škôl pomyselným odrazovým mostíkom do online sveta. V 13. ročníku prihlásilo svoje práce v šiestich kategóriách takmer 400 žiakov. Hodnotiaca komisia, zložená z úspešných webových projektov a organizácií, vybrala na celoslovenské finále 71 súťažiacich. Okrem hodnotenia členovia komisie ajradili začínajúcim autorom v ich prezentovaní sa vo svete online marketingu.

Súťažné kategórie:

JuniorWEB –vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

JuniorDESIGN –vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže a akékoľvek iné elektronické grafické práce umiestnené na internete.

JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 13. ročník súťažebola„Kultúrne dedičstvo Európy“.

JuniorBLOG –vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.

JuniorAPP –mobilnéaplikáci pre tablety a smartfóny.

JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

 

Celkové výsledky sú uvedené v prílohe a nájdete ich aj na www.juniorinternet.sk. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miroslav Murin. V kategórii JuniorLEARN sa umiestnil na 1. mieste s programom na tvorbu interaktívnych prezentácii a testov „GoodTeacher“.

Program je pod opensource licenciou, takže stiahnutie je úplne zadarmo a ako pri prezentácii zdôraznil Miro: „... aj vždy bude!“. Talentovaný štvrták strednej školy z Michaloviecv odpovediach na otázky členov hodnotiacej komisie sa priznal, že na programe pracuje ešte aj dnes každú voľnú minútu a dokonca si neužil ani letné prázdniny: „Od rána do noci som na programe robil, ale bavilo ma to, bol to môj sen a som rád za taký výsledok. Videl som výsledky priebežne, že to pribúda ako tehla po tehle na rozostavanej budove. Stále ešte nie je dokončená, stále mám čo na tejto ´budove´ stavať, vylepšovať. Od dvanástich rokov programujem a keď robím na tom, čo ma baví, robí mi to naozaj radosť, som šťastný. Neberiem to tak, že som premárnil prázdniny.“ Miro svoj talent preukázal aj tým, že prihlásil ďalšiu svoju prácu „My Spy Android“do kategórie JuniorAPP, kde sa umiestnil na treťom mieste! Úlohou aplikácie je monitorovať mobilný telefón s operačným systémom Android. Vie monitorovať SMS správy, telefónne hovory, kde a koľko sa volalo, dokonca aj pozíciu pohybu používateľa. Program vie aj blokovať aplikácie a vie sa ochrániť pred odinštalovaním.

Ján Nemec

 

Výsledková listina: < TU >.

***

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 28 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pourleLoisirScientifiqueTechnique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk.

****

AMAVET,  Hagarova 4, 831 52  Bratislava, Slovenská republika

Tel: +421 2 448 72 331, Mobil +421 905 506312

E-mail: amavet@amavet.skwww.amavet.sk,www.juniorinternet.sk

---

Zdroj:

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile:
+421 949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku