Požehnanie unikátnej keramickej krížovej cesty v Modre

Požehnanie unikátnej keramickej krížovej cesty v Modre

Na fotografii: Požehnanie keramickej krížovej cesty vykonal rímskokatolícky dekan Jozef Mišík

Prvú novembrovú nedeľu sa konalo v Modre, hlavnom meste vína a keramiky, požehnanie  keramickej krížovej cesty, ktorá vedie z Bratislavskej ulici okolo ovocného chodníka na murovanú kalváriu postavenú v roku 1814. Požehnanie vykonal pán dekan Jozef Mišík za účasti veriacich, zástupcu mesta primátora Juraja Petrakoviča a autorov projektu z Modranskej besedy. S nápadom vytvoriť jedinečnú keramickú krížovú cestu prišla  manželka primátora Modry historička Agata Petrakovičová-Šikulová, pracovníčka SNM  Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a členka Modranskej besedy. Krížová cesta  je kultúrnou a kresťanskou tradíciou mesta spojenú s vinárstvom, vinohradníctvom, keramikou a malokarpatskou prírodou.

 

Autori keramickej krížovej cesty Igor Mesík, Marian Líška,
Agata Petrakovičová a primátor mesta Juraj Petrakovič (druhý sprava)

 

Občianske združenie Modranská beseda predložila návrh projektu na BSK, ktorý finančne podporil projekt. Keramické platne znázorňujú jednotlivé zastavenia na symbolickej krížovej ceste ukrižovania Ježiša Krista, ktorú spracovali modranskí majstri, keramikári Marian Líška, Jozef Franka, Igor Mesík, Ján Víglaša a Ján Pečuk. Pracovníci mesta, Igor Tuček a Matej Kratochvíľa spolu s keramikármi  vybudovali z kameňa celkom   12 zastavení krížovej cesty na základe architektonického návrhu Lucie Marušicovej. Ako nám povedal primátor Modry Juraj Petrakovič, vedenie mesta dofinancovalo celý projekt, vytvorili tak dielo, ktoré zaujme okrem veriacich i turistov na Malokarpatskej vinnej ceste. Okolo krížovej keramickej cesty sú vinohrady, v susedstve  kalvárie sa konajú i degustácie vína. Mesto Modra takto pripravilo zaujímavú unikátnu pamiatku nielen pre obyvateľov ale i turistov.

FRANTIŠEK  MACH,  Matik Modra

Foto: autor

Kamenná kalvária bola postavená v roku 1814