Poľský inštitút (22. 12. 2015)

Poľský inštitút (22. 12. 2015)

Milí priatelia,

rok sa s rokom opäť stretne a nastáva čas, aby sme Vám vyjadrili úprimnú vďaku za Vašu priazeň a podporu, ktorú ste prejavovali navštevovaním nami organizovaných a spoluorganizovaných podujatí.

Dovoľte nám, aby sme Vám popriali príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2016 želáme vstúpiť tou správnou nohou, pričom veríme, že sa opäť budeme stretávať v takom hojnom počte.

PF 2016

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Vedenie a pracovníci poľského inštitútu v Bratislave