Pocta JÁNOVI HOLLÉMU v Dobrej Vode

Pocta JÁNOVI HOLLÉMU v Dobrej Vode

Na fotografi Daniela Suchá a kňaz Irenej Ciutti. Foto: Štefan Suchý

 

Katolíckeho kňaza, výnimočného básnika, prekladateľa zo starogréčtiny a latinčiny, vzdelanca, veľkú osobnosť slovenského národa JÁNA HOLLÉHO si uctili v piatok 14. apríla 2023 položením vencov na jeho hrob v Dobrej Vode pri príležitosti 174. výročia jeho úmrtia  DANIELA SUCHÁ, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, a dobrovodský rodák otec IRENEJ CIUTTI, farár v Hrachovišti.

I napriek dvom storočiam, ktoré nás delia od jeho života, jeho pôsobenie a tvorba sú stále súčasťou nášho národného a kultúrneho jestvovania. Bol to on, kto Bernolákovou slovenčinou vyspieval dušu nášho ľudu i ospieval krásu našej vlasti. Vo svojich eposoch čerpal z bohatej histórie nášho národa, približoval jeho dávnu slávu i výnimočné osobnosti, ktoré stáli pri jeho duchovnom zrode.

Prof. EVA FORDINÁLOVÁ Jánovi Hollému venovala básnickú zbierku Hore, srdcia!

Vzdajme hold Jánovi Hollému prečítaním si týchto vzácnych básní.

DANIELA SUCHÁ, o. z. CYRILOMETODIADA

Zdroje:
Eva Fordinálová: Hore srdcia! In: Záhorské múzeum Skalica (www.zahorskemuzeum.sk/eva-fordinalova-hore-srdcia)
Pocta Jánovi Hollému v Dobrej Vode. In: CYRILOMETODIADA
(www.cyrilometodiada.sk/pocta-janovi-hollemu-v-dobrej-vode/)