PLANÉTA JÁNA FEKETEHO – v Banskej Bystrici – 17. SEPTEMBER

PLANÉTA JÁNA FEKETEHO – v Banskej Bystrici – 17. SEPTEMBER

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum a Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici pozývajú na podujatie pri príležitosti životného jubilea spisovateľa PLANÉTA JÁNA FEKETEHO vo štvrtok 17. 9. 2015 o 10. hod. v LHM, 2. poschodie, Lazovná 9, v Banskej Bystrici.

Jána Feketemu, ktorý je dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov k jubileu blahoželáme.