Peter Potocký (1. 1. 2016)

Vážená redakcia Literárneho týždenníka,
 
ďakujem za pekný vinš a rovnako želám celej redakcii žičlivý a šťastný nový rok 2016
 
Peter POTOCKÝ