Peter Novoveský (22. 12. 2016)

Peter Novoveský (22. 12. 2016)

Požehnané Vianoce 2016,
a
veľa  šťastia v novom roku 2017
zdravia, rodinnej pohody a Božích milostíň
Šťastné a veselé vianočné sviatky ako aj dobrého zdravia, Božieho požehnania a veľa úspechov v Novom roku 2017 Vám želá
Peter Novoveský s rodinou.