Pavol Kall

Požehnaný čas vám prajem. Prijmite, prosím, odo mňa malé veľkonočné 
želanie. 

Nádej prázdneho hrobu prežiaruje aj túto dobu. 
Boh zomrel za človeka, aby človek znova ožil v jase milosti. 
Boh zostúpil na kríž, kde pociťoval bolesti. 
Podstúpil muky a trápenie, aby človeku zabezpečil spasenie. 
Boh prešiel cestou utrpenia a smrti až k radosti, 
aby pozdvihol človeka - svoje milované stvorenie - 
a dal mu seba v hojnosti. 

To v Ježišovi, svojom jedinom Synovi, 
obetu kríža za svet dovolil. 
Lebo láska je silnejšia než čokoľvek ostatné. 
To ona viedla Boha na Golgotu 
a dala vyznieť tomu, čo je naozaj podstatné. 

V Ježišovi kráča s nami každodenne vykupiteľská Božia láska, 
milosrdenstvo i odpustenie. 

Prijmi, človeče, dar spásy a záchrany. 
Prijmi, Boha do srdca, a to bez zábrany. 
Kedy, ak nie teraz? Kedy, ak nie hneď? 
Boh túži znovu zachrániť teba i celý svet. 


Požehnané a pokojné veľkonočné sviatky vám praje

Pavol Kall