Výstava Pamäť miesta a mesta v Tatranskej galérii v Poprade – 24. 2. až 2. 4. 2023

Výstava Pamäť miesta a mesta v Tatranskej galérii v Poprade – 24. 2. až 2. 4. 2023

Tatranská galéria v Poprade pozýva na výstavu

PAMÄŤ MIESTA A MESTA

v dňoch 24. februára až 2. apríl 2023

v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad

 

***

Názov výstavy: Pamäť miesta a mesta

Výstava je súčasťou projektu ART&HOLOCAUST

Programová oblasť: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

 

Organizátor výstavy: Tatranská galéria v Poprade

Spoluorganizátor výstavy: SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

Miesto konania: Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad

Vernisáž výstavy: 24. februára 2023 o 17.00

Termín výstavy: 24. február – 2. apríl 2023

Kurátorka výstavy a autorka projektu: Anna Ondrušeková

Hlavný garant projektu: Ľubomír Stacho

Partneri projektu: Jødisk Museum i Oslo, Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava, Fakulta dramatických umení – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Trvanie projektu: november 2022 – apríl 2024

Projekt podporili: ART & HOLOCAUST získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja

 

Odkaz na národné webové sídlo: www.eeagrants.sk

Webová stránka o projekte: www.artandholocaust.sk

 

***

Tatranská galéria v Poprade si pre návštevníkov v rámci medzinárodného projektu ART&HOLOCAUST pripravila výstavu Pamäť miesta a mesta. Inštalácia v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a autormi, ktorá rôznymi spôsobmi zobrazuje problematiku holokaustu, predstaví diela ôsmich známych slovenských umelcov – IMRICH WEINER-KRÁĽ (* 1901 – † 1978), ADOLF FRANKL (* 1903 – † 1983), ĽUDOVÍT FELD (* 1904 – † 1991), ELENA LAZINOVSKÁ (* 1903 – † 2000), ANNA HAUSOVÁ (* 1956), ĽUBOMÍR STACHO (* 1953), ŠTEFAN KOVAĽ (* 1953) a BORIS NÉMETH (* 1979). Zámerom všetkých aktivít v rámci projektu ART&HOLOCAUST je, aby umelci svojimi dielami reagovali na génia loci daného miesta poznačeného traumou holokaustu.

Spomedzi autorov, ktorí sa téme holokaustu venujú či venovali, sme zámerne vybrali autorov žijúcich aj nežijúcich, rôznych vekových kategórií. Mnohí z nich zažili holokaust na vlastnej koži, niektorí sprostredkovane cez spomienky svojich blízkych, a tá najmladšia generácia z rozprávania, prípadne filmovej, alebo literárnej tvorby. Zážitky, spomienky a dojmy sú otrasné, no ľudstvo je stále nepoučiteľné. Je preto potrebné naďalej odovzdávať svedectvo hrôzy holokaustu aj takouto sprostredkovanou formou cez výtvarné umenie či fotografiu.

Holokaustu predchádzali rôzne nálady podporujúce rasizmus, extrémizmus, fašizmus, nacizmus, xenofóbiu alebo šovinizmus. Všetky tieto pomenovania akoby stále driemali medzi nami a z času na čas sa objavia v nových formách. Nedajme im priestor, poukazujme na to a chráňme najmä mladých ľudí pred ich vplyvom.

Výstava Pamäť miesta a mesta má okrem silného emotívneho zážitku z tvorby jednotlivých umelcov za cieľ očistiť naše svedomie a byť mementom pre rôzne nenávistné prejavy dnešných dní. Prostredníctvom besied, filmových premietaní či rozprávania umelcov chceme poučiť, zdôrazniť a želať si, aby sa slovo holokaust časom stalo archaizmom, pripomínajúcim najtemnejšiu stránku ľudskej civilizácie.

V rámci otvorenia výstavy sa v piatok 24. februára o 11.00 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade na Hviezdoslavovej 12 uskutoční premietanie filmu ZACHOR! (po slovensky Pamätaj!) v réžii MONIKY a ĽUBOMÍRA STACHO. Snímka prostredníctvom svedectiev piatich preživších mapuje pamäť miesta Laskár neďaleko slovenského mesta Nováky, kde bol v rokoch 1941 až 1944 zriadený koncentračný a pracovný tábor pre Židov.

Súčasťou programu vernisáže o 17.00 bude i krátka prezentácia diel zo zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave a príhovor kurátora MŽK Michala Budaja. Hudobným hosťom podujatia bude LAURA MÁRIA KOLLEGOVÁ.