13. 7. – Otvorenie výstavy ŽOFIE DUBOVEJ Aspect/Prospect – v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave (výstava potrvá do 27. 8. 2017)

13. 7. – Otvorenie výstavy ŽOFIE DUBOVEJ Aspect/Prospect – v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave (výstava potrvá do 27. 8. 2017)

Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave pozývajú

na otvorenie výstavy

Žofia Dubová

Aspect/Prospect

vo štvrtok 13. júla 2017 o 18.00 hod. v  Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej 2 v Trnave.

Kurátorka: Barbora Komarová

Hudobný hosť: Boris Lenko


Výstava potrvá do 27. 8. 2017.

Galéria Jána Koniarka si Vás dovoľuje pozvať na otvorenie samostatnej výstavy mladej maliarky Žofie Dubovej s názvom Aspect/Prospect, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. júla o 18h v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia. Kurátorkou výstavy je Barbora Komarová.
Žofia Dubová predstaví viaceré veľkoformátové obrazy zo série Hra:na (2016), ktoré na prvý pohľad zobrazujú súkromné a citlivé výseky krajiny, ako napríklad hory, lesné cesty či západ slnka. Autorka sa tu ale zameriava najmä na hranu obrazu (ktorá je zvyčajne na okraji záujmu) a pracuje s ňou ako s nepreskúmanou plochou, ktorá jej ponúka neobmedzené možnosti, oveľa väčšiu voľnosť, keďže má iné vnútorné nastavenie ako tradičný „stred“ diela. Po namaľovaní „hlavného“ výseku Dubová plátno roztvára a následne dotvára, dáva nám do pozornosti okraje, ktoré by sme inak nevšimli. Ďalšími zásahmi nám odhaľuje nové, možno až prekvapujúce, neznáme oblasti. Naviac, na niektorých obrazoch po bližšom preskúmaní zbadáme krátke texty, niekoľko viet od autorky, ktoré nám môžu doplniť či dokresliť vnímanie jednotlivých malieb.
Názov výstavy je odvodený od známej teórie o pozorovaní objektov a umeleckých diel, ktorú vytvoril francúzsky maliar 17. storočia Nicolas Poussin. Rozlišuje v nej dva základné typy videnia – na jednej strane jednoduché a ľudskému oku prirodzené vnímanie vonkajších tvarov a foriem, ktoré nazýva „aspect“, na strane druhej zas kontemplatívne a reflexívne sledovanie, akt rozumu, tzv. „prospect“. Pri pozorovaní umeleckého diela nám tento druhý spôsob umožňuje získať určitý odstup alebo vidieť ho do detailov, a tým ho lepšie pochopiť či kriticky zhodnotiť.

*

Žofia Dubová (*1991, Bratislava) ukončila v roku 2016 štúdium maľby v ateliéri Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, počas ktorého tiež absolvovala stáž v ateliéri skla a zahraničné pobyty (USA, Portugalsko). Svoje diela prezentovala na viacerých skupinových, ale aj samostatných výstavách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Rusku, USA. V roku 2016 získala Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

---

Kontakt/informácie:
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3,  917 01 Trnava
sekretariat@gjk.sk www.gjk.sk
tel: +421 33 5511 659
fax.:+421 33 5511 391

Otvorené
Kopplova vila
Utorok – piatok:     9.00 – 17.00 hod.
Sobot a nedeľa:  13.00 – 18.00 hod.
Synagóga
Utorok – piatok:   9.00 – 17.00 hod.
Sobot a nedeľa: 13.00 – 18.00 hod.

(Zdroj: GJKT, e-mail zo 6. 7. 2017)