ONNLINE koncert zboru a orchestra Štátneho akademického súboru mesta Petrohrad (4. 2. 2021)

ONNLINE koncert zboru a orchestra Štátneho akademického súboru mesta Petrohrad (4. 2. 2021)

Pekný dobrý deň,

pozývame Vás na dnešný online koncert zboru a orchestra Štátneho akademického súboru mesta Petrohrad – 4. 2. 2021 o 16.00 h.

https://rcvkba.sk/anonsi/item/1628-onlajn-kontsert-poema-sergeya-rakhmaninova-kolokola-v-ispolnenii-khora-i-simfonicheskogo-orkestra-ka

Srdečne Daniela Suchá

CYRILOMETODIADA, o. z.