Od 5. do 10. 10. – 115 rokov Mestskej knižnice v Bratislave – bezplatná registrácia a obnovenie preukazov

Od 5. do 10. 10. – 115 rokov Mestskej knižnice v Bratislave – bezplatná registrácia a obnovenie preukazov

Pri príležitosti 115 rokov Mestskej knižnice v Bratislave sa v dňoch 5. až 10. októbra 2015 MKB pipravila:
– bezplatnú registráciu nových čitateľov na všetkých úsekoch,
– bezplatné obnovovanie preukazov, ktorým registrácia končí v októbri.


Viac ínformácií na internetovej stránke Mestskej knižnice v Bratislave.