O mnohých aspektoch štátnosti (1. 9. 2018)

O mnohých aspektoch štátnosti (1. 9. 2018)

Slávnostná akadémia Právne a parlamentné aspekty štátnosti Slovenskej republiky na sviatok Dňa Ústavy SR 1. septembra 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku SR

 

„Deň ústavy je mnohovýznamný a rozhodujúci sviatok pre Slovákov!“

 

Aj tieto slová povedal Andrej Danko, predseda Nádornej rady Slovenskej republiky (NR SR) a Slovenskej národnej strany (SNS) na úvod Slávnostnej akadémie pri príležitosti 25. výročia vzniku SR. V historickej budove parlamentu na Župnom námestí ju pod jeho záštitou v spolupráci s Právnickou fakultou (PF) UK v Bratislave zorganizoval náš najvyšší zákonodarný orgán. Treba ich chápať aj ako odpoveď na množiace sa útoky zo strany niektorých tzv. liberálnych médií, ktoré spochybňujú 1. september ako štátny sviatok Slovenskej republiky, čím sa pokúšajú prakticky neustále spochybňovať nielen jej existenciu, ale aj demokratický vývoj, aktuálne stabilné miesto vo všetkých relevantných svetových štruktúrach a pokrok, ktorý sme zaznamenali za štvrťstoročie modernej štátnosti.

Andrej Danko, predseda NR SR a predseda SNS, počas príhovoru
v historickej budove parlamentu. Zľava: Eduard Burda, dekan
Právnickej fakulty UK, Radko Vondráček, predseda Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR a Robert Fico, predseda Smeru-SD

 

A. Danko v krátkosti spomenul ekonomickú transformáciu, formovanie štátnosti, ale nezabudol ani na integračné výzvy, s ktorými zápasili Slovensko a Česko. Slováci podľa neho ukazujú, že sme zrelý národ, čo dokazuje napríklad spolužitie s menšinami. Predseda sa zamyslel aj nad úlohou médií, hlavne elektronických, ako rastúcej sile sociálnych sietí, keď povedal: „Štát by mali riadiť vyzreté politické strany a osobnosti, ktoré spolu súťažia programami, a nie facebookovými stranami.“ Aj v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenského národného povstania (SNP) odmietol negatívne tendencie smerujúce k tomu, aby Slovensku vládli mafiáni či neofašisti. Poukázal, že tak Slovensko, ako aj Česko pri formovaní vlastných štátností prešli zložitým spoločným časovým úsekom, no zároveň vyzdvihol ich nadštandardné vzťahy. Po ňom sa ujal slova predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radko Vondráček, ktorý zdôraznil vzájomnú úctu a spoluprácu. Účastníkom sa prihovoril aj trojnásobný predseda vlády SR Robert Fico a predseda politickej strany Smer-Sociálna demokracia (Smer-SD).

Potom už vstúpil dekan PF UK Eduard Burda, ktorý predznamenal odbornú časť akadémie Právne a parlamentné aspekty štátnosti Slovenskej republiky. Vo viacerých blokoch hovorili odborníci zo Slovenska aj Čiech o tejto mnohorozmernej téme. O historickom rozmere štátnosti napríklad historik a poslanec NR SR Anton Hrnko, Tomáš Gábriš či Pavel Hynčica, odborníci na ústavné právo a integráciu (Ján Svák, Eduard Bárány, Boris Balog, Jiří Jirásek, Marián Giba a ďalší). Nechýbali analýzy právneho a parlamentného rozmeru štátnosti, ako aj jej neodlučiteľný ústavný a živý integračný rozmer.

Historik Anton Hrnko (vpravo), poslanec NR SR a podpredseda
SNS, o histórii parlamentarizmu

 

Každý blok uzavrela diskusia, keďže obecenstvo spolutvorili aj viacerí minulí a súčasní aktívni politici a taktiež diplomati a politickí analytici aj komentátori.

Kancelária NR SR aktuálne vydala obsažnú knihu Slovenský parlament v premenách času z autorskej dielne Antona Hrnku a Natálie Petranskej Rolkovej.

 

Text a foto: IGOR VÁLEK

 

Na fotografii hore: Sídlo Národnej rady Slovenskej republiky na Hradnom kopci v Bratislave