Ceny festivalu Nová dráma 2017 sú rozdané (13. 5. 2017)

Ceny festivalu Nová dráma 2017 sú rozdané (13. 5. 2017)

V sobotu 13. mája 2017 sa v Bratislave skončil trinásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2017. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.
Výsledky hlasovania festivalových divákov určili, že Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Vojna nemá ženskú tvár. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného). Zvláštnu cenu poroty si odniesli herec Jakub Rybárik za mimoriadne plastický herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro a herečka Jana Oľhová za intenzitu stvárnenia a silu hereckého výrazu v inscenáciách Vojna nemá ženskú tvár a Strach.
O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2017 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení: predseda Michel Vaïs (Kanada) – divadelný teoretik, kritik, prekladateľ, generálny tajomník AICT/IATC a členovia Martina Mašlárová (Slovensko) – divadelná kritička a Octavian Saiu (Rumunsko) – teatrológ.

Za najlepšiu inscenáciu festivalu porota označila inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár Slovenského komorného divadla Martin, akcentujúc jej objavnosť v rovine dramaturgie a v odhaľovaní minulosti pre realitu dneška.

***

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sme v Štúdiu Slovenského národného divadla spoznali držiteľov hlavnej festivalovej ceny, ďalších festivalových ocenení a ceny súťaže Dráma.

V sobotu 13. mája 2017 sa v Bratislave skončil trinásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2017. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.

Výsledky hlasovania festivalových divákov určili, že Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Vojna nemá ženskú tvár. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného). Zvláštnu cenu poroty si odniesli herec Jakub Rybárik za mimoriadne plastický herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro a herečka Jana Oľhová za intenzitu stvárnenia a silu hereckého výrazu v inscenáciách Vojna nemá ženskú tvárStrach.

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2017 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení: predseda Michel Vaïs (Kanada) – divadelný teoretik, kritik, prekladateľ, generálny tajomník AICT/IATC a členovia Martina Mašlárová (Slovensko) – divadelná kritička a Octavian Saiu (Rumunsko) – teatrológ. Za najlepšiu inscenáciu festivalu porota označila inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár Slovenského komorného divadla Martin, akcentujúc jej objavnosť v rovine dramaturgie a v odhaľovaní minulosti pre realitu dneška.

Súťaž Dráma 2016

Slávnostný večer patril aj udeľovaniu cien súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku Dráma 2016. Na treťom mieste sa umiestnil Samuel Chovanec s textom HUMANS OF LATE CAPITALISM. Druhé miesto v súťaži získal Dušan Vicen za text Squat. Prvé miesto odborná porota súťaže Dráma 2016 udelila Petrovi Scherhauferovi za hru Invázia.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodla porota v zložení Zuzana Grečnárová, Peter Pavlac a Ján Šimko, získal Dušan Vicen s textom Squat.

Cena Činohry Slovenského národného divadla nebola udelená.

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2017:

* Cena bratislavského diváka

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár

Slovenské komorné divadlo Martin

réžia: Marián Pecko

* Cena študentskej poroty

Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)

Med a prach

réžia: Andrej Kalinka

* Zvláštna cena poroty

Jakubovi Rybárikovi

za mimoriadne plastický herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)

* Zvláštna cena poroty

Jane Oľhovej

za silu hereckého výrazu v inscenáciách Vojna nemá ženskú tvár (Slovenské komorné divadlo Martin) a Strach (Slovenské národné divadlo).

* Grand Prix Nová dráma/New Drama

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár

Slovenské komorné divadlo Martin

réžia: Marián Pecko 

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2016:

1. miesto: Peter Scherhaufer: Invázia

2. miesto: Dušan Vicen: Squat

3. miesto: Samuel Chovanec: HUMANS OF LATE CAPITALISM

Cena Rádia Devín: Dušan Vicen: Squat

Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená

 

Na trinástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sa predstavilo a o ceny súťažilo deväť inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a s dramatikmi, majstrovská lekcia nórskeho dramatika a prozaika Jona Fosseho a medzinárodná konferencia venovaná imerznému divadlu.

Sekcia Focus 2017 bola zameraná na divadlo a drámu z Izraela, v rámci ktorej sa predstavili izraelské Divadlo Jaffa z Tel Avivu s inscenáciou Priznanie (The Admission) a teatrologička Olga Levitan s prednáškou Dobrodružstvo v Izraelskom divadelnom svete. Súčasťou Focus Izrael bola ja prezentácia publikácie Divadelného ústavu Antológia izraelskej drámy, na ktorej sa zúčastnili dvaja z autorov: autorka Savyon Liebrecht a dramatik Joshua Sobol.

Patrónom trinásteho ročníka festivalu bol svetoznámy nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého hry sú uvádzané po celom svete. Jon Fosse v Bratislave viedol majstrovskú lekciu pre divadelníkov a zúčastnil sa aj prezentácie antológie svojich hier v slovenčine, ktoré vydal Divadelný ústav.

Festival Nová dráma/New Drama 2017 priniesol najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na slovenských javiskách za posledný rok a opäť ponúkol bohatý sprievodný program.

 

Usporiadateľmi festivalu sú Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Záštitu nad programovou sekciou Focus Izrael prevzal izraelský veľvyslanec na Slovensku J. E. Zvi Aviner-Vapni. Medzinárodnú konferenciu SC AICT z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vizuálny koncept festivalu pripravil Martin Mistrík – Zelená lúka.

***

Informácie:
Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
tel: 02 20487 603, 0917 404 505
dusan.poliscak@theatre.sk