NEWSLETTER – August 2016 – Divadelný ústav

NEWSLETTER – August 2016 – Divadelný ústav

Augustové vydanie newslettra, ktorý obsahuje aktuálne novinky „zo zákulisia“ jednotlivých oddelení Divadelného ústavu. Pevná štruktúra newslettra ponúka prehľadnú orientáciu o našej činnosti a komplexnú informáciu o jej poslednom vývoji.

SLOV: motion – Dni slovenského súčasného tanca a divadla v Bruseli

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 10. august 2016

Divadelný ústav pripravuje jedinečný projekt SLOV: motion. Od 29. septembra do 2. októbra 2016 sa v Bruseli zídu slovenskí divadelníci a performeri, aby prezentovali súčasný tanec a súčasné divadlo na Slovensku.

> viac

Centrum výskumu divadla – august 2016

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 10. august 2016

Pracovníci Centra výskumu divadla pracujú na projekte nazvanom Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+, ktorý sa zameriava na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Cieľom projektu je vytvoriť umelecko-biografické profily súčasných slovenských režisérok a režisérov, ktoré budú reflektovať ich tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne.

> viac

Edičná činnosť a IC Prospero – august 2016

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 10. august 2016

Divadelný ústav vydal svoju prvú e-knihu a výnimočnú prezentačnú publikáciu Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948). Do konca apríla môžete tiež predkladať edičné návrhy pre Divadelný ústav.

> viac

Oddelenie vonkajších vzťahov a projekty – august 2016

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 10. august 2016

Dramaturgická rada vybrala na realizáciu tretí projekt výzvy Mliečne zuby. Divadelný ústav pripravil na leto akciu pre všetkých priaznivcov divadla. Počas mesiacov júl a august bude v IC Prospero každý týždeň poskytnutá zľava na jednu vybranú publikáciu Divadelného ústavu. Festival Divadelná Nitra, v spolupráci s divadelnými inštitútmi krajín V4, aj tento rok vyhlasuje výzvu pre mladých divadelných kritikov na rezidenčný workshop s Patriceom Pavisom.

> viac

 

(Zdroj: e-mail newsletter@theatre.sk z 10. 8. 2016)

(Uvrejenené: 16. 8. 2016)